Tiada

Tiada harta lebih berharga daripada akalTiada kesendirian lebih sepidaripada keangkuhan diriTiada kebijakan lebih baikdaripada hidup sederhana dan terencana Tiada kemulyaan lebih tinggidaripada ketaqwaanTiada kawan karib lebih baikdaripada keluhuran budiTiada harta warisan lebih besardaripada pendidikan Tiada petunjuk jalan lebih baikdaripada taufiq AllahTiada perdagangan lebih menguntungkan daripada amal shaleh

Tiada laba melebihi pahala Allah

 Tiada wara’ lebih baik daripada pengekangan diri terhadap segala syubhatTiada zuhud lebih baik daripada zuhud terhadap barang yang haramTiada amal lebih baik daripadamengerjakan sesuatu yang difardhukan Tiada ilmu lebih baik daripada hasil tafakkurTiada iman lebih baikdaripada rasa malu dan sabarTiada kehormatan diri lebih baikdaripada tawadlu Tiada kemuliaan lebih baik daripada ilmuTiada kekayaan lebih baikdaripada kemurahan hatiDan tiada dukungan lebih baikdaripada nasehat yang tulus                         (Dari Mutiara Nahjul Balaghah, Imam Ali Karamallaahuwajhah)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s